Het weer in Praag

Praag heeft net als Nederland een gematigd zeeklimaat. Dat komt omdat Praag, zij het in iets mindere mate dan Nederland, onder de invloedssfeer van de Noordzee en de Atlantische Oceaan staat. In grote lijnen zijn er dan ook overeenkomsten te zien tussen het weer in Praag en het weer in Nederland. Toch zijn er behalve overeenkomsten ook wel degelijk verschillen. Omdat Praag een stuk verder landinwaarts ligt is zoals gezegd de invloed van de zee minder. Dit resulteert in over het algemeen grotere afwijkingen van de langjarige jaargemiddeldes. De klimaatcijfers bieden dus minder garanties.

Neerslag

Met ruim vijfhonderd millimeter neerslag per jaar is Praag een stuk droger dan Nederland. In de zomermaanden komen de hoeveelheden neerslag en het aantal neerslagdagen nog aardig overeen, maar met name in het najaar en in iets mindere mate in de winter en het najaar is Praag aanzienlijk droger. Dat komt enerzijds omdat de zomermaanden net als grote delen van Europa te maken kunnen krijgen met de kenmerkende zomerse (onweers-)buien, waarbij er vaak een einde gemaakt wordt aan een aantal warme tot zeer warme dagen. In Praag kan er dan soms tientallen millimeters neerslag in één etmaal vallen. Buiten de zomers is de kans op regen een heel stuk kleiner. Met nog geen dertig millimeter aan neerslag gemiddeld per maand zijn de wintermaanden december, januari en februari zelfs droog te noemen.

Sneeuw

Een redelijk deel van de neerslag in de winter valt in de vorm van sneeuw of andere winterse neerslag. Gemiddeld valt er per jaar 71 centimeter sneeuw, waarvan een deel blijft liggen en een deel dezelfde dag nog verdwenen is of direct bij aanraking met de grond smelt (zogenaamde natte sneeuw). De grootste kans op sneeuwval heb je in de maanden december, januari en februari. In november en maart is de kans kleiner. Tevens gaat het dan vaker om natte sneeuw dan om blijvende sneeuw. In oktober sneeuwt het eens in de veertig jaar en de maand april is gemiddeld eens in de vijf tot tien jaar goed voor wat sneeuw.Temperatuur

Het temperatuurpatroon loopt gelijk met veel West-Europese bestemmingen. De maand januari is het koelst met een gemiddelde maximumtemperatuur die net boven het vriespunt ligt en een gemiddelde minimumtemperatuur van enkele graden onder nul. Hoewel de maand februari statistisch gezien al wat warmer is, is de kans op extreme kou in deze laatste echte wintermaand bijna even hoog als in januari. Vanaf maart zie je een gestage opmars van de temperatuur totdat deze in juli en augustus gemiddeld rond de 24 graden Celsius uitkomt. Het gaat, net als andere maanden overigens, echt om een gemiddelde waarbij er soms flinke afwijkingen mogelijk zijn.

Hartje zomer is een temperatuur van tenminste 18 graden vrijwel gegarandeerd. De meeste dagen komt het kwik uit op waardes die tussen de 21 en 27 graden Celsius liggen. Echter is een duidelijk warmere periode met tropische temperaturen van dertig graden of hoger in de zomer zeer goed mogelijk. Vanaf september daalt de temperatuur stapsgewijs. September en soms ook (begin) oktober zijn regelmatig goed voor nog een aantal prachtige nazomerdagen.

Klimaatstatistieken

Wil je alle klimaatstatistieken en klimaatfeiten van Praag zien? Wil je kijken hoe warm het is en hoe groot de kans is dat je te maken krijgt met regen of juist zonnig weer? Op de website klimaatinfo.nl vind je uitgebreide klimaatinfo over Praag. Daar kun je de klimaattabellen zien waarin klimatologische gegevens staan zoals de gemiddelde maximumtemperaturen, minimumtemperaturen, aantal millimeter neerslag per maand en hoe vaak de zon schijnt.

Bekijk de klimaatinfo van Praag

Regenachtige dag in Praag